Geschiedenis

Begin jaren 70 bleek dat de Gemeente Bergen op Zoom plannen in voorbereiding had om in Meilust een tennispark te realiseren. Er was een enorme belangstelling voor de tennissport en de tennisverenigingen Olympia en Smash hadden geen uitbreidingsmogelijkheden en grote wachtlijsten. De uitvoering van deze plannen bleek nog wel enkele jaren te duren.

Eind 1976 belde Gerard Keulemans met het hoofd van de Dienst Sport en Openluchtrecreatie van de Gemeente Bergen op Zoom met de mededeling dat in 1977 begonnen zou worden met de aanleg van de eerste vier tennisbanen. De heer Keulemans stelde voor een werkgroep te formeren met het doel een nieuwe tennisvereniging op te richten.
Enkele mensen uit de tenniswereld werden benaderd om in die werkgroep zitting te nemen als ook Piet Franken, die zich bij de gemeente als belangstellende had gemeld. Uiteindelijk bestond de werkgroep uit Piet Franken, Cecile Jansen, Gerda Jongerius, Petra Koster van Groos, Mathieu van Lunen, Dré Prince en Jos Trimbos.

De eerste vergadering vond plaats op 27 januari 1977. Er werd die avond een voorlopig bestuur geformeerd, bestaande uit Mathieu van Lunen, voorzitter, Petra Koster van Groos, secretaresse en Piet Franken, penningmeester. Voor de Gemeente was het van belang dat er snel een vereniging werd opgericht zodat zij contact zouden krijgen met een rechtspersoon en niet met een “losse” werkgroep.

Op 5 april 1977 werden bij notaris Broekman de statuten van L.T.C. de Zoom gepasseerd. Van een tennispark was toen nog geen sprake. Artikelen in de Stem en het Brabants Nieuwsblad (toen nog twee afzonderlijke dagbladen) zorgden ervoor dat velen zich al als leden aanmeldden.
De eerste vier banen konden op woensdag 7 juni 1978 in gebruik worden genomen en de tweede vier banen volgden in april 1979.

De officiële opening op 19 mei 1979 werd verricht door wethouder Dekkers in aanwezigheid van vele honderden belangstellenden, die plaats konden nemen op speciaal daarvoor geplaatste tribunes.