Privacy

Dit is de privacyverklaring van L.T.C. de Zoom, gevestigd te Bastionweg 42 te Bergen op Zoom, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40280090.

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met je persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor je uiteengezet hoe wij met je persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel je vraag dan gerust per e-mail aan: [email protected].

In onderstaande tabel kun je snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van je verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. 

 

Wil je een telefoonnummer of e-mailadres opzoeken van een medelid dan kun je dat doen via onze KNLTB ClubApp. Als iemand bezwaar heeft zullen zijn/haar gegevens helaas niet zichtbaar zijn. Je kunt deze gegevens zelf uitzetten (onzichtbaar maken, let op niet leegmaken!) op de KNLTB ClubApp.  

Je inschrijving blijft digitaal bewaard en nooit aan derden of voor andere doeleinden gebruikt dan het inschrijven bij de tennisbond KNLTB. Alleen wanneer je bij inschrijving akkoord hebt gegeven, worden je gegevens verstrekt aan Tennisschool BijDaan.

L.T.C. de Zoom heeft alle stappen van het stappenplan van de NOC*NSF via de KNLTB doorlopen en is in het bezit van een AVG-verklaring.