Dementievriendelijke vereniging

foto: Tonny Presser Fotografie

SAMEN DEMENTIEVRIENDELIJK

De tennisverenigingen L.T.C. de Zoom, Smash en het Smartlappenkoor Bittere Tranen hebben in december 2019 als een van de eerste verenigingen in Nederland de status gekregen van Dementievriendelijke vereniging (DVV).

Dat wil zeggen dat de vereniging in haar beleid heeft opgenomen dat zij dementievriendelijk wil zijn.

Hiermee beoogt de vereniging er met haar leden alles aan te doen om mensen die kwetsbaar worden, bijvoorbeeld omdat zij een vorm van dementie krijgen, zo lang als verantwoord mogelijk is, actief deel te laten nemen aan onze clubactiviteiten.

Daarbij wordt ook een beroep gedaan op de leden om handreikingen te bieden, sociaal te zijn, sportief te zijn door leden mee de baan op te blijven nemen, mee te nemen naar de verschillende clubactiviteiten en ga zo maar door. Daarnaast is er een werkgroepje van leden, bestaande uit Paul Korzilius, Miriam Becht en Martien van Leeuwen, die in bijzonder hier oog op willen blijven houden, die ook gesprekspartner willen zijn als geconstateerd wordt “er is iets niet pluis met…..” en wat zou dat kunnen zijn, wat moeten we daarmee?

Deze werkgroep is goed geïnformeerd en zij kunnen een vorm van dementie herkennen. Vervolgens weten zij ook de weg te wijzen naar de instanties die  goede hulp voor thuis, i.c. het laten vaststellen wat er aan de hand is, kunnen begeleiden.

De werkgroep wil desgewenst ook meedenken met familieleden, partners van een lid dat belast is met een vorm van dementie, want het is een megaklus om 24 uur per dag de zorg te hebben voor iemand die de ziekte heeft. De werkgroep wil ook regelmatig, in overleg met het bestuur, van zich laten horen via de website, informatiebijeenkomsten enz.

De werkgroep van de L.T.C. de Zoom trekt samen op met de werkgroep van Smash bestaande uit Els Hoyer, Ingrid van der Meeren en Miranda Bernaards.

Durf ons gerust aan te spreken want samen houden we onze vereniging dementie vriendelijk!

Sportieve groet, Paul Korzilius, Miriam Becht en Martien van Leeuwen