Opzeggen?

 Wil je je lidmaatschap van L.T.C. de Zoom opzeggen?

Het opzeggen van je lidmaatschap moet vóór 1 december van het huidige kalenderjaar worden gedaan door een e-mail te sturen naar [email protected]. Je lidmaatschap loopt dan nog door tot 31 december en je kunt tot die tijd nog gebruik maken van onze banen.

Alleen opzeggingen die we per e-mail hebben ontvangen worden in behandeling genomen en zullen we bevestigen. Wanneer je geen bevestiging hebt ontvangen van de opzegging dan dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met de ledenadministratie.

Verder geldt het volgende:

  • bij het opzeggen na 1 december is de volledige jaarcontributie voor het volgende jaar verschuldigd, ongeacht of men daadwerkelijk van het lidmaatschap gebruik maakt;
  • bij verhuizing, langdurige blessure, ziekte of anderszins, wordt geen deel van de jaarcontributie geretourneerd, restitutie is dus niet aan de orde;
  • ondanks een opzegging in de loop van een kalenderjaar blijft de bardienstplicht gelden.