Park- en baanreglement

Op het tennispark van L.T.C. de Zoom gelden de volgende regels:

1. Tot de banen hebben uitsluitend toegang leden van de vereniging en, onder hun begeleiding en verantwoording, hun introducés. 

2. Auto's, fietsen, bromfietsen e.d. worden binnen de afrastering van het park geplaatst in de daartoe bestemde vakken/rekken. 

3. Honden zijn op het park verboden. 

4. Spelers dienen op de banen correcte tenniskleding te dragen. 

5. De banen worden niet anders dan met tennisschoenen betreden. Ook grof geprofileerd schoeisel wordt niet toegestaan. 

6. Ouders houden voortdurend toezicht op hun meegenomen kinderen en zorgen dat deze geen overlast veroorzaken, noch op de baan, noch op het park. Ouders zijn aansprakelijk voor door hun kinderen aangebrachte schade. 

7. Men dient geen overlast te veroorzaken aan spelers op andere banen. Het achterom passeren moet snel gebeuren. 

8. Toeschouwers begeven zich niet op of tussen de banen. 

9. De banen worden ontruimd zodra men dit verzoekt i.v.m. te verrichten onderhoudswerkzaamheden. 

10. Na regenval wacht men met spelen totdat de banen volledig zijn opgedroogd en er geen plassen meer zijn op de banen. 

11. Spelers vegen na het spelen de banen van buiten naar binnen. 

12. Tijdens het spelen veroorzaakte beschadigingen aan de banen worden direct hersteld. Is dit niet mogelijk dan direct melden bij het bestuur via [email protected] of via de baanfunctionaris Ben van Uum 06-53360433.

13. Om schade aan de netten en de netpalen te voorkomen springt of stapt men bij het wisselen van veld niet over het net. 

14. Men houdt zich strikt aan de aanwijzingen van de Commissie Technische Zaken betreffende de speelgelegenheid en/of het afhangsysteem. (via de KNLTB ClubApp) 

15. Zonder toestemming van het bestuur mag op het park geen handel worden gedreven.

16. Zonder toestemming van het bestuur mag op het park geen andere dan door het bestuur aangestelde tennisleraar worden geëngageerd.

17. Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor ontvreemde of verloren gegane eigendommen van spelers/bezoekers.

18. Diegenen die zich niet aan bovenvermelde regels houden worden door bestuurs- dan wel commissieleden van het park verwijderd.

19. Spelers of bezoekers, die zich naar het oordeel van bestuurs- of commissieleden ongepast gedragen of anderszins overlast veroorzaken, worden van het park verwijderd.

20. Ons park is Rookvrij - het is niet toegestaan op het park te roken.