Opnieuw Maatjes-Tennis!

04 maart 2024


 Vanaf april 2024: Opnieuw Maatjes-tennis!  

Vanwege het grote succes van afgelopen jaar zal er ook in 2024 weer Maatjes-tennis zijn bij Ltc De Zoom en bij de zustervereniging Smash BoZ.   Afgelopen jaar, om precies te zijn in maart 2023, zijn we in samenwerking met Smash begonnen met Maatjes-tennis. Van beide besturen is er groen licht gekomen om ook in 2024 door te gaan.            

Het gaat om een speciaal dagdeel, waarop we mensen met geheugenproblemen (zoals een vorm van dementie) de mogelijkheid bieden om op een laagdrempelige manier sámen met hun mantelzorger of maatje te komen tennissen. Achterliggend doel is om zodoende zo lang mogelijk fit te blijven, via de geliefde tennissport, maar zeker ook om sociale contacten te kunnen blijven onderhouden.   

Maatjes-Tennis

Uit ervaringen van het afgelopen seizoen hebben we gemerkt dat er voor mensen met beginnende dementie vaak weinig activiteiten te vinden zijn die ze sámen met hun begeleider, partner of mantelzorger (hierna maatje genoemd) kunnen gaan doen. Dit geldt ook voor onze (oud-) tennissers die niet meer zelfstandig naar de club kunnen of durven te komen, en die nu wellicht onbedoeld thuis blijven.  

Maatjes-tennis biedt voor deze doelgroep een ideale oplossing: De persoon met dementie komt sámen met zijn/haar “maatje” naar de club, deelnemen is gratis en heeft alleen sportschoenen en goede zin nodig. En daarnaast (en dat is misschien wel het allerbelangrijkste): het is laagdrempelig. Aan niemand hoeft uitgelegd te worden waarom je er bent. Iedereen zit immers in hetzelfde schuitje.

Tijdens deze activiteit is ook vaak een casemanager dementie aanwezig om de nodige ondersteuning of begeleiding te geven: Ze denkt met u mee in oplossingen, en u kunt haar aan haar jas trekken als u graag even iets 1-op-1 wilt bespreken.  

Wanneer is er weer maatjes-tennis? Na de huidige winterstop, kan er met ingang van april tot en met oktober weer getennist worden bij beide tennisverenigingen.

Bij Ltc de Zoom is er maatjes-tennis op de tweede dinsdagochtend van de maand van 10.00 tot 12.00 uur (beginnend op 9 april) en bij Smash op de vierde donderdagmiddag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur (beginnend 25 april).  

Verdere details:

  • De sporter dient zelf voor vervoer van en naar de vereniging te  zorgen.
  • Er is géén professionele begeleiding op de baan, wel zijn er vrijwilligers die  meehelpen er een leuke activiteit van te maken.
  • Deelname aan Maatjes-tennis is gratis, inclusief 1 kopje koffie of  thee.
  • Voor de kwetsbare deelnemers – waar de tennisbaan te groot voor is geworden -  gaat een extra, nieuwe activiteit aangeboden worden.    

Voorafgaand aan het tennissen is er in het clubhuis volop gelegenheid voor een kop koffie en een sociaal praatje, waarna de tennisbaan wordt ​ opgegaan. Ook na afloop is er weer gelegenheid om in het clubhuis even iets te drinken en na te praten.  

We nodigen iedereen van harte uit om eens te komen kennismaken met Maatjes-tennis én om vooral mee te doen!  

Zie verdere informatie over Maatjes-tennis op de bijbehorende flyer of spreek iemand van ons werkgroepje aan, bestaande uit Miriam Becht, Paul Korzilius en Martien van Leeuwen .  

Ons werkgroepje werkt hierbij samen met de collega’s van Smash, i.c. Els Hoyer, Miranda Bernaards en Ingrid van der Meeren.   

Nieuwscategorieën